doubleclick


AbbVie cookiebeleid
Dit Cookie Beleid legt uit hoe bepaalde technologieën worden gebruikt door deze website om u te onderscheiden van andere gebruikers van de website. Voor meer informatie over het algemene AbbVie privacy beleid, zie de privacy policy. Op uw gebruik van deze website zijn te allen tijde de gebruikersvoorwaarden van toepassing. Door de registratie ten behoeve van het gebruik van de website of het aanleveren van persoonlijke informatie in relatie tot de website stemt u in met dit Cookie Beleid.

Waarom gebruiken AbbVie websites "cookies" en andere tracking- technologieën?
Een "cookie" is een bestand dat onze webserver kan verzenden naar uw computer wanneer u een AbbVie Website (zoals gedefinieerd in het AbbVie privacy beleid) benadert. Dit bestand wordt vervolgens opgeslagen op uw computer . Nadat u persoonlijke informatie op een AbbVie website hebt ingevoerd via een formulier of (open) data veld, kan AbbVie cookies en bepaalde andere technologieën gebruiken om de website uw persoonlijke voorkeuren, zoals delen van die website die u regelmatig bezoekt en, indien u daarvoor kiest, uw gebruikersnaam, te laten "onthouden".

Technisch passief verzamelde en web browsing informatie kan worden gebruikt :

  • voor het beheren van de AbbVie websites en voor interne bedrijfsvoering, inclusief het oplossen van problemen, data-analyse, testen, onderzoek, statistische- en onderzoeksdoeleinden;
  • om AbbVie websites te verbeteren en ervoor te zorgen dat de content wordt gepresenteerd op de voor u en uw computer meest effectieve wijze;
  • zodat u deel kunt nemen aan interactieve onderdelen van onze diensten (indien u daarvoor kiest); en
  • als onderdeel van de inspanningen om AbbVie websites te beveiligen..

Bepaalde functies van AbbVie Websites kunnen mogelijk niet werken zonder gebruik van passieve technologieën voor informatieverzameling .

Meer informatie over cookies kunt u verkrijgen via http://www.allaboutcookies.org

Welke soorten cookies en andere tracking- technologieën gebruiken AbbVie websites?
AbbVie websites gebruiken "session" cookies. Session cookies zijn tijdelijke cookies die gewist worden zodra u uw webbrowser verlaat of uw computer uitzet. Session cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om de navigatie op onze websites te verbeteren , te voorkomen dat ongeschikte informatie wordt verstrekt (de site 'onthoudt' eerdere vermeldingen van leeftijd of land van herkomst die buiten de opgegeven parameters en blokkeert latere wijzigingen waren) en geaggregeerde statistische informatie te verzamelen.

AbbVie Websites gebruiken "persistent" cookies. Persistent cookies zijn meer permanente stukjes informatie die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen en daar blijven tenzij u deze cookies verwijdert . Blijvende cookies slaan informatie op op uw computer voor een aantal doeleinden , zoals het ophalen van bepaalde informatie die u eerder hebt verstrekt (bijvoorbeeld wachtwoorden), het achterhalen welke onderdelen van de website bezoekers het meest waardevol vinden en het continu aanpassen van de website op basis van uw voorkeuren. Persistent cookies die door deze website zijn geplaatst op uw computer kunnen persoonlijke informatie bevatten, maar alleen als u zich heeft geregistreerd of anderszins ingestemd heeft met het behoud van persoonlijke gegevens die u hebt verstrekt hebt aan de website. Anders weet de server van onze website alleen dat een onbekende bezoeker met uw cookie-profiel is teruggekeerd naar de site.

AbbVie Websites gebruiken "web beacons" (ook bekend als internet -tags , single - pixel GIF's , clear GIF's , en onzichtbare GIFs). Een web beacon is een kleine afbeelding op een webpagina of in een e-mailbericht dat wordt gebruikt om bekeken pagina's of geopende berichten te volgen. Web beacons geven de website server informatie zoals het IP-adres en het type browser van de computer van de bezoeker. Web beacons kunnen worden geplaatst op online advertenties, bedoeld om bezoekers naar onze site te brengen, en op verschillende pagina's van onze website. Web beacons geven ons informatie over hoe vaak een pagina wordt geopend en welke informatie wordt geraadpleegd; AbbVie maakt geen gebruik van web beacons om persoonlijke gegevens te verzamelen.

Welke keuzemogelijkheden heb ik ten aanzien van AbbVie 's gebruik van cookies en andere tracking- technologieën ?
De mogelijkheden die beschikbaar zijn met betrekking tot het gebruik van cookies en andere tracking- technologieën door AbbVie verschillen per AbbVie website. Op sommige AbbVie websites kan u worden gevraagd om toestemming voor het gebruik van cookies en/of andere tracking-technologieën op de betreffende website. Cookies die nodig zijn voor de werking van de website zullen blijven functioneren, ongeacht of u hiervoor toestemming hebben verleend. Andere soorten cookies tracking technologieën zullen worden uitgeschakeld totdat u toestemming geeft. Hierdoor kan de functionaliteit van de website verlaagd worden totdat u toestemming geeft . Als u bepaalde cookies uitschakelt of afwijst die van belang zijn voor de functionaliteit van de website, behoudt AbbVie zich het recht voor om u de toegang tot de website te ontzeggen.

Op sommige AbbVie websites krijgt u de mogelijkheid om uw voorkeuren aan te geven of via aanklikken van vakjes duidelijk te maken dat u niet wilt dat de website cookies of andere tracking technologieën, die niet noodzakelijk zijn voor de werking van de website, gebruikt. Als u ervoor kiest voor het uitschakelen van deze technologieën, kan de functionaliteit van de website als gevolg hiervan verslechteren. Sommige Internet browsers bieden u de mogelijkheid tot het beperken of uitschakelen van het gebruik van cookies en andere tracking- technologieën. Wij verwijzen u naar de informatie van uw Internet browser voor instructies ten aanzien hiervan (in het algemeen te vinden onder het menu "Help").